PROGRAM 2017

Oficiální přivítání / Official welcoming (31.7. 2017)

Přivítání a prohlídka Staroměstské radnice, společná procházka městem a seznamovací párty s večeří na lodi.

Welcoming and tour at the Old Town Hall, city tour and welcoming party with dinner on a ship  

Exkurze (1.8.2017)

návštěva Trmalovy vily a beseda s historikem architektury Vladimírem Šlapetem

visit of the Trmalova vila and chat with architecture historician Vladimír Šlapeta

Film (2. 8. 2017) 

Promítání filmu Masaryk s režisérem Juliem Ševčíkem 

Projection of  Masaryk  movie  together with the movie  director Julius Ševčík

Víkendový výlet do Třešti a Telče/ Weekend trip to Třešť and Telč (5. - 6. 8. 2017)

sobota:  

 Třešť: muzeum Betlémů, společný oběd, Židovská synagoga a výstava Franz Kafka/ přírodní koupaliště Malvíny, hrad Roštejn a večeře v hradní restauraci

neděle: 

Telč: prohlídka města, Věž kostela sv. Jakuba, zámek, individuální oběd

Saturday: 

Třešť: Museum of Betlems, lunch together, Jewish synagogue and exhibition Franz Kafka/ natural lido Malvíny, castle Roštejn and dinner in the castle´s restaurant

Sunday: 

Telč: city tour, Tower of st. Jakub´s church, castle, individual lunch


Výstava/ Exhibition (8. 8. 2017)

výstava  a setkání se sochařem Jaroslavem Rónou v Domě U Kamenného zvonu

Exhibition and meeting with sculpturer Jaroslav Róna in the Dům U Kamenného zvonu gallery


Exkurze (9. 8. 2017)

návštěva bytu Jana Masaryka v Černínském paláci

visit of the apartment of Jan Masaryk in Černínský palace 

Výběrový program / Programme of choice (10. 8. 2017)

Výstavy, koncert, ...Co si vyberete:)

Exhibitions, concert,.. whatever you´ll choose to do :) 

Výlet se třídou/ Class trip  (12.8. 2017) 

sobotní výlet za Prahu s třídním učitelem

Saturday trip out of Prague with class teacher

Hudba/Music (15.8. 2017)

koncert violoncelisty Tomáše Jamníka v Muzeu Antonína Dvořáka

cocert of violoncellist Tomáš Jamník in the museum of Antonín Dvořák

Film (16. 8. 2017)

promítání filmu Kdo chce zabít Jessii a beseda s kreslířem Štěpánem Marešem

projecton of movie Who wants to kill Jessie and chat with comic artist Štěpán Mareš

Setkání s Čechy/ Meeting with Czechs (17. 8. 2017)

konverzační večer v kavárně nebo hospodě s rodilými mluvčími češtiny

conveersation evening in a café or a pub with native Czech speakers

Výlet/ Trip (19. 8. 2017)

sobotní výlet Stará a Mladá Boleslav

Stará Boleslav: bazilika sv. Václava, Krypta sv. Kosmy a Damiána

Mladá Boleslav: oběd, muzeum Škoda

V přápadě hezkého počasí: Poděbrady -Loděnice ÚJOP-  koupání a opékání buřtů

Saturday´s trip toStará and Mladá Boleslav: 

Stará Boleslav: basilica of Sv. Venceslav, Crypt of sv. Kosmas and Damian

Mladá boleslav: lunch, museum of Škoda

in case of good weather: Poděbrady, botyard of ILCP - swimming and barbecue

 Literatura/Literature 

( 21. 8. 2017)

setkání se spisovatelkou Irenou Douskovou v literární kavárně Řetězová

meeting with writer Irena Dousková in the Literary café Řetězová

Exkurze (23. 8. 2017)

Národní památník hrdinů Heydrichiády, kostel Cyrila a Metoděje

National memorial to the heroes of Heydrich terror, church of Cyril and Metoděj